Dział druku

Dwie komptybilne maszyny drukarskie – Comexi F4

Druk szerokiej wstęgi, 8 kolorów + uszlachetnianie

Automatyczna kontrola jakości druku - system AVT

Oprogramowanie Color Quality zapewniające powtarzalność barwną wydruków 

Liniatura 150 Lpi, jako standard

Druk 175 - 200 LPI w technologi Easy HD

Park maszynowy działu druku stanowią dwie maszyny drukarskie. Bezpieczeństwo ciągłości pracy, nawet podczas nieprzewidzianych awarii, zapewnia Nam pełna kompatybilność obydwu maszyn. Wyposażenie w systemem AVT zapewnia stały proces kontroli druku, dzięki czemu eliminujemy możliwe defekty nawet podczas druku na pełnej prędkości maszyn. Szeroko rozwinięty System Zarządzania Barwą (Color Menagement) umożliwia operatorom przygotowanie pierwszej odbitki druku zgodnej z obowiązującym wzorcem. Pomiary spektrofotometryczne w Color Quality stanowią bazę niedegradujących wzorców druku, co ma swoje odzwierciedlenie w powtarzalności kolorystycznej nawet przy długim odstępie czasowym. Standardem w naszej drukarni jest liniatura 133 -150 lpi. Wykonujemy również uszlachetnienia na opakowaniach min. poprzez lakierowanie wybiórcze, dostępnymi na rynku rodzajami lakierów: matt, soft touch, paper touch.

Jako pierwsza drukarnia w Polsce oferujemy jakość High Deffinition w liniaturach 175 – 200 lpi

Sukces drukowalności HD 200 lpi, łączy w sobie zarówno obróbkę graficzną, jak i wysokie możliwości techniczne maszyn.Adres

ul. Graniczna 44A
09-407 Płock

E-mail

zamowienia@fol-druk.pl

Telefon

+48(24) 367 38 14

© 2017 FOL-DRUK FLEXO - All Rights Reserved