RODO

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w jakiejkolwiek formie 
  w celu nawiązania i/lub realizacji współpracy jest spółka pod firmą 
  FOL-DRUK FLEXO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Granicznej 44A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr 0000568322, tel. 24 367 38 14.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody przez czas niezbędny do realizacji współpracy.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania 
  i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na ich przetwarzanie.
 • Przysługuj Państwu prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony  Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przez Administratora Danych Osobowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Państwa dane osobowe będą przesyłane do Państw trzecich tylko za wyraźną Państwa zgoda.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym 
  z Administratorem Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora Danych Osobowych, podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi przewozowe, pocztowe, prawne, księgowe i informatyczne, a także podmioty certyfikujące oraz audytorskie.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszych produktów oraz rozwijania współpracy

Adres

ul. Graniczna 44A
09-407 Płock

E-mail

zamowienia@fol-druk.pl

Telefon

+48(24) 367 38 14

© 2017 FOL-DRUK FLEXO - All Rights Reserved